Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Er wordt maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. Regelmatig worden extra uren vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Dit kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. De meeste hulpvragen kunnen goed binnen 10 uur behandeld worden. Houdt u er rekening mee dat ergotherapie meetelt voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Wilt u uw patiënt bij ons aanmelden. Ga dan naar deze pagina.

Ziekte van Parkinson  bij CZ

Indien u een ergotherapeutisch consult vraagt in verband met beperkingen die u ervaart bij de Ziekte van Parkinson (of Parkinsonisme) kunt u als u verzekerd bent bij Zorgverzekeraar CZ-groep (CZ, OHRA en Delta Lloyd) vanaf 2013 alleen terecht bij een zorgverlener (ergotherapeut) die onderdeel is van ParkinsonNet. Ergotherapie Ilse Daamen is hier onderdeel van. Zie verder: www.ParkinsonNet.nl/zorgzoeker