Verwijzing

De behandeling start nadat de verwijzing van uw huisarts of specialist is ontvangen of wanneer er geen verwijzing aanwezig is, maar nadat er een screening heeft plaatsgevonden. De voorwaarden hiervoor leest u hier.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 06 411 53 450 (mogelijkheid tot inspreken voicemail).

Als u een ingevuld en ondertekend verwijsformulier of een aanmeldformulier heeft, kunt u deze:

Faxen: +31-84-8776653
Opsturen: Medisch Centrum Hillegersberg
Ergotherapie Ilse Daamen
Minervaplein 2F
3054 SK Rotterdam

Afgeven:

Zorgmail:

Balie van Fysiotherapie Actief (in Medisch Centrum Hillegersberg)

Wanneer u als zorgprofessional zoekt op ‘Ergotherapie Ilse Daamen’ kunt u ons via deze beveiligde manier uw cliënt aanmelden.

Na ontvangst van het verwijs- of aanmeldformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Verwijzing Ergotherapie Ilse Daamen in PDF

Verwijzing Ergotherapie Ilse Daamen in Word

Dit formulier dient door een arts of specialist ondertekend te worden.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

De overheid heeft in 2011 besloten dat patiënten geen verwijzing meer nodig hebben voor onder andere de ergotherapeut. Ergotherapie Ilse Daamen is bevoegd tot het behandelen via de DTE.  Sinds 1 januari 2020 staan alle zorgverzekeraars een DTE toe.

Voordat het ergotherapeutische contact gestart kan worden dient een vragenlijst doorgenomen te worden zodat vastgesteld kan worden of:

  • ergotherapie de juiste discipline is voor het ervaren probleem;
  • er ‘Red Flags’ zijn waardoor er alsnog een verwijzing via de (huis)arts moet komen.