Ergotherapeutische zorg en het coronavirus (november 2021)

We balen er met elkaar verschrikkelijk van dat het coronavirus weer om zich heen grijpt en dit tot een verscherping van het aantal maatregelen heeft geleid. Ondanks dat we hoopten dit niet meer mee hoeven te maken is de realiteit helaas anders en zijn wij ook binnen de praktijk genoodzaakt de maatregelen weer aan te scherpen.

Samengevat betekent dat wij tijdens het plannen van de afspraak een triage gesprek bij u afnemen, wij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden en ons houden aan de algemene hygiëneregels. U bent zelf vrij om te beslissen PBM in uw eigen omgeving te dragen.

Wanneer u een afspraak heeft op 1 van onze praktijklocaties, zouden wij u vriendelijke willen verzoeken wel een mond-/neusmasker te dragen.  Verder wordt u verzocht niet meer dan 5 minuten vooraf aanwezig te zijn en vragen wij u vooraf uw handen te desinfecteren (min. 70% alcohol) of vooraf te wassen met water en zeep. De therapeut zal de deur openen en sluiten en na elk bezoek de behandelkamer desinfecteren en ventileren.

Mocht u zich binnen 24u voor uw afspraak klachten ontwikkelen, willen wij u vragen om contact met ons op te nemen, zodat we kunnen overleggen hoe we de afspraak vorm geven. Onze backoffice is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-13.00u. Buiten deze tijden om zijn slechts beperkt bereikbaar en willen wij u vragen om de voicemail in te spreken of ons te mailen.

Alleen samen komen we verder! Rest ons niets anders dan u en uw naasten allen succes, sterkte en kracht toe te wensen in deze komende periode!