Het Corona-virus (COVID-19)

In het kader van de ontwikkelingen van het Corona-virus (COVID-19) hebben wij vanuit onze praktijk besloten tot een aantal maatregelen. De belangrijkste zijn:

– Wanneer u enige verkoudheids- of griepachtige verschijnselen ervaart,  zoals (licht) hoesten, niezen, keelpijn, een loopneus of lichte verhoging tot 38 graden willen wij vragen uw afspraak te annuleren. Het no-show tarief is dan niet van toepassing.

–   Was uw handen regelmatig met water en zeep en droog deze af aan een papieren handdoek.

–   Wanneer u moet hoesten of niezen adviseren wij u dit aan de binnenkant van de elleboog te doen.

–   Gebruik papieren zakdoekjes

–   Schudt geen handen en bewaak voldoende afstand (maximaal 4 personen in 1 ruimte op ongeveer 1,5 meter afstand)

Via onderstaande link vindt u ons volledige beleid. Graag willen wij u hierop attenderen deze zorgvuldig te lezen, zodat u weet wat dit voor u kan betekenen.

Beleid betreft Corona-virus (COVID-19)