Kwaliteit

Bij Ergotherapie Daamen staat kwaliteit hoog in het vaandel. We zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland en staan allen ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Ilse is lid van ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Annelieke is lid van het Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam. Dit is een netwerk van een in CVA-zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken, in uw wijk en zonodig bij u thuis. Wij bieden de zorg die u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in uw woon- of werkomgeving.

Ook is de praktijk lid van de Nederlande Vereniging voor Handtherapie (NVHT). Dit is een platform voor alle disciplines die zich bezighouden met het behandelen van handaandoeningen.

De praktijk is aangesloten bij de organisatie Vrijgevestigde Ergotherapeuten Zuid Holland (VEZH), Vereniging Ergotherapie Rotterdam en Omgeving (VEREO) en Paramedisch Netwerk Rotterdam (PMNR). Waar mogelijk wordt er samenwerking gezocht met andere disciplines om de zorg rond een hulpvrager af te stemmen en te optimaliseren. 

Om de huidige richtlijnen en behandelinzichten te volgen en de ergotherapeutische kennis bij te houden, worden er regelmatig bij- en nascholingen en congressen gevolgd.

 

 

 

Klachten

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of dat u een klacht heeft. Maak dit in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als we er samen niet uitkomen, bestaat de mogelijkheid om uw klacht door een derde partij te laten beoordelen.

Bij het Klachtenloket Paramedici kunt u terecht met klachten over paramedici. Zij informeren u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Bent u ontevreden over een paramedicus en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u bij hen een klacht indienen.  

KlachtenloketParamedici_online_info_brochure2015.pdf

 

 

 

Privacyverklaring

In de praktijk is uw privacy van belang. Sinds mei 2018 heeft er dan ook een grote wijzing plaats gevonden rondom de verwerking van persoonsgegevens. Deze staat bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en vervangt daarmee de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). In onze privacyverklaring leest u waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij deze verwerken.  Wanneer het noodzakelijk is om met derde partijen (zoals huisarts of medisch specialist) te overleggen, krijgt u van ons een toestemmingsformulier zodat we gegevens uit kunnen wisselen. 

Privacyverklaring

Toestemmingsformulier gegevensuitwisseling