Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Er wordt uit de basisverzekering maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. De meeste hulpvragen kunnen goed binnen 10 uur behandeld worden. Houdt u er rekening mee dat ergotherapie meetelt voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Met uitzondering van Caresq/AEVITEA hebben wij een contract met alle zorgverzekeraars. Het contract van deze verzekeraar is ver beneden wat werkbaar is en kunnen we helaas niet accepteren. Wilt u als Caresq-verzekerde door ons behandeld worden, dan kan dat uiteraard. U krijgt dan zelf de factuur waarvan u maximaal 70% vergoedt krijgt, nadat u deze hebt ingediend bij de verzekeraar.

Regelmatig worden er  vanuit de aanvullende verzekering ook extra uren vergoed. Voordat deze uren aangesproken kunnen worden, zullen eerst de uren uit het basispakket benut worden. De overige voorwaarden kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.

Indien de ergotherapie niet (meer) vanuit de verzekering wordt vergoed en u ook niet via een andere route voor vergoeding in aanmerking komt, gebruiken wij onderstaande tarieven.

PrestatiebeschrijvingTarief 2023
Individuele zitting ergotherapie, per kwartier€ 19,62
Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis/op de werkplek, per bezoek€ 30,95
Screening Directe Toegang Ergotherapie: Beoordelen of een cliënt in aanmerking komt voor ergotherapie€ 19,62
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek, per kwartier€ 19,62
Telefonische zitting ergotherapie, per kwartier € 19,62
Instructie, overleg met ouders/verzorgers van de cliënt, per kwartier€ 19,62
No-show tarief* € 30,00
Schriftelijke informatieverstrekking aan derden (niet verwijzers), conform NZA tarief€ 95,00
* Een behandeling dient ten minste 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien u een afspraak niet nakomt of niet 24 uur van te voren afmeldt, wordt het no-show tarief bij u in rekening gebracht.

Ziekte van Parkinson

Indien u een ergotherapeutisch consult vraagt in verband met beperkingen die u ervaart bij de Ziekte van Parkinson (of Parkinsonisme) stellen de meeste zorgverzekeraars de eis dat de zorgverlener (ergotherapeut) onderdeel is van ParkinsonNet. Ergotherapie Daamen is hier onderdeel van. Zie verder: www.ParkinsonNet.nl/zorgzoeker