Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van alle zorgverzekeraars. Er wordt uit de basisverzekering maximaal 10 uur per kalenderjaar vergoed. De meeste hulpvragen kunnen goed binnen 10 uur behandeld worden. Houdt u er rekening mee dat ergotherapie meetelt voor het eigen risico van uw zorgverzekering. 

Regelmatig worden er  vanuit de aanvullende verzekering ook extra uren vergoed. Voordat deze uren aangesproken kunnen worden, zullen eerst de uren uit het basispakket benut worden. De overige voorwaarden kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden.

Wilt u uw patiënt bij ons aanmelden. Ga dan naar deze pagina.

Ziekte van Parkinson

Indien u een ergotherapeutisch consult vraagt in verband met beperkingen die u ervaart bij de Ziekte van Parkinson (of Parkinsonisme) stellen de meeste zorgverzekeraars de eis dat de zorverlener (ergotherapeut) onderdeel is van ParkinsonNet. Ergotherapie Ilse Daamen is hier onderdeel van. Zie verder: www.ParkinsonNet.nl/zorgzoeker