Verwijzing

De behandeling start nadat de verwijzing van uw huisarts of specialist is ontvangen. Wanneer er geen verwijzing aanwezig is, vindt er eerst een screening plaats. De voorwaarden hiervoor leest u hier.

Voor het maken van een afspraak verwijzen wij naar de contactpagina. Wanneer u belt, wordt er niet altijd opgenomen. Wij stellen het zeer op prijs dat u dan de voicemail inspreekt, zodat wij met u contact kunnen opnemen. 

Als u een ingevuld en ondertekend verwijsformulier of een aanmeldformulier heeft, kunt u deze:

Afgeven:

Balie van Actief Fysiotherapie (in Medisch Centrum Hillegersberg)

Opsturen: Medisch Centrum Hillegersberg Ergotherapie Daamen Minervaplein 2F 3054 SK Rotterdam

Zorgmail en Zorgdomein:

Wanneer u, als zorgprofessional, zoekt op ‘Ergotherapie Ilse Daamen’ kunt u uw cliënt via deze beveiligde route aanmelden

Na ontvangst van het verwijs- en/of aanmeldformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Verwijzing Ergotherapie Daamen in PDF

Verwijzing Ergotherapie Daamen in Word

Dit formulier dient door een arts of specialist ondertekend te worden.

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

De overheid heeft in 2011 besloten dat patiënten geen verwijzing meer nodig hebben voor onder andere de ergotherapeut. Ergotherapie Daamen is bevoegd tot het behandelen via de DTE.  Sinds 1 januari 2020 staan alle zorgverzekeraars een DTE toe.

Voordat het ergotherapeutische contact gestart kan worden dient een vragenlijst doorgenomen te worden zodat vastgesteld kan worden of:

  • ergotherapie de juiste discipline is voor het ervaren probleem;
  • er ‘Red Flags’ zijn waardoor er alsnog een verwijzing via de (huis)arts moet komen.