Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep, net zoals fysiotherapie, logopedie en diëtetiek. Het heeft als doel mensen optimaal te laten functioneren in hun eigen omgeving ten aanzien van betekenisvolle activiteiten. Vaak zijn cliënten van de ergotherapie mensen met een chronische beperking. Maar ook een tijdelijke beperking, lichamelijke of psychische klachten kunnen reden zijn om een ergotherapeut in te schakelen. Ergotherapie houdt zich bezig met wat iemand nog wel kan in plaats van alleen te focussen op de aanwezigen stoornissen en beperkingen. De hulpvraag staat centraal en samen wordt gekeken hoe de daginvulling weer zo gemaakt kan worden dat de cliënt eigen regie heeft en hierdoor positieve energie kan halen uit de activiteiten die uitgevoerd kunnen worden.