Werkwijze

Het eerste gesprek zal een kennismakingsgesprek zijn waarin de hulpvraag wordt besproken. Ook zullen de ervaren problemen gescoord worden op hoe belangrijk de activiteiten voor u zijn, hoe u vindt dat u ze nu uitvoert en hoe tevreden u hierover bent. Vaak zal er nog een activiteit geobserveerd worden, zodat uw manier van handelen, de keuzes die u hierbij maakt en de ervaren problemen inzichtelijk worden. Na de diagnostische fase zullen doelen en een voorstel voor de verdere behandeling met u besproken worden.

Nadat in de behandelfase alle doelen en adviezen aan bod zijn geweest, vindt er een evaluatie plaats. Ter afronding ontvangt de verwijzer een verslag van de behandeling. Op verzoek ontvangt u een kopie hiervan.